Najbardziej niezwykłe rośliny świata
  Ogółem o roślinach
 
Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i samożywne organizmy, wykorzystujące energię słoneczną za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne, saprofityczne i pasożytnicze, ale mają one charakter wtórny). Rośliny zbudowane są z komórek, tworzących u roślin wyżej uorganizowanych tkanki i organy. Umożliwiają one im oddychanie, odżywianie, wzrost i rozwój. Proces fotosyntezy prowadzą dzięki chloroplastom zawierającym chlorofil a i pochodzącym z endosymbiozy sinic. Produktem zapasowym jest skrobia. Posiadają sztywną, zwykle celulozową ścianke komórkową. Rośliny cechują się także zdolnością do nieprzerwanego wzrostu za sprawą tkanek twórczych mających stałą zdolność do podziału komórek. Zazwyczaj są trwale przytwierdzone do podłoża. Ewolucja spowodowała ogromne zróżnicowanie form ich budowy oraz przystosowanie do różnorodnych warunków środowiskowych panujących na Ziemi.


Rozwój roślin

Charakterystycznym zjawiskiem w rozwoju roślin jest przemiana pokoleń, polegająca na przemianie faz jądrowych, czyli regularnym cyklicznym następowaniu po sobie faz rozwojowych o haploidalnejmejozą i zapłodnieniem) i diploidalnej liczbie chromosomów (między zapłodnieniem i mejozą). W trakcie przemiany pokoleń roślin lądowych obserwuje się naprzemienne występowanie fazy haploidalnej gametofitu i diploidalnej sporofitu, przy czym u roślin niższych (mszaki) stadium dominującym jest samożywny gametofit, natomiast u roślin naczyniowych stadium dominującym (długością trwania i wielkością) jest samożywny sporofit. (między

Ze względu na cykliczność faz rozwojowych wyróżnia się rośliny monokarpiczne i rośliny polikarpiczne. U tych pierwszych wyróżnia się następujące fazy:

 1. Kiełkowanie.
 2. Wzrost wegetatywny (różnicowanie i wzrost łodyg i liści).
 3. Formowanie się pąków kwiatowych.
 4. Kwitnienie.
 5. Przekwitanie z jednoczesnym rozwojem owoców.
 6. Rozsiewanie nasion i obumieranie rośliny.

U roślin polikarpicznych fazy rozwojowe związane ze wzrostem i wytwarzaniem nasion powtarzają się wielokrotnie.


Klasyfikacja hierarchiczna:

Podział królestwa roślin wg Reveala:

 • Królestwo: rośliny Plantae
  • Gromada: mszaki Bryophyta
  • Gromada: psylofity Psilotophyta Heintze
  • Gromada: skrzypy Equisetophyta B. Boivin
  • Gromada: widłaki Lycopodiophyta D.H. Scott
  • Gromada: paprotniki Polypodiophyta Cronquist
  • Gromada: nagonasienne Pinophyta Cronquist
  • Gromada: okrytonasienne Magnoliophyta Cronquist

 


Aktualny PageRank strony dziwne-rosliny.pl.tl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=